1. portfolio 20140205 1402349661   2.portfolio 20140205 1748784979

 3. portfolio 20140205 1361015967   4. portfolio 20140205 2077356158

 5. portfolio 20140205 1814429226   6. portfolio 20140205 1322179713

 7. portfolio 20140205 1071379097   8. portfolio 20140205 1260162345

 9. portfolio 20140205 1131110746 10. portfolio 20140205 1832254506

11.portfolio 20140205 1549906953 12. portfolio 20140205 1666836253

13.portfolio 20140205 1490055933 14. portfolio 20140205 1187695253

15.portfolio 20140205 1008546659 16. portfolio 20140205 1296801199

17.portfolio 20140205 1096572707 18. portfolio 20140205 1847849736

19.portfolio 20140205 1394886677 20. portfolio 20140205 1942392167

21.portfolio 20140205 1993529830 22. portfolio 20140205 1701330757

23.portfolio 20140205 1424482910 24. portfolio 20140205 1204090262

25.portfolio 20140205 2035146689 26. portfolio 20140205 1094594621

27.portfolio 20140205 1077290593 28. portfolio 20140205 1129105457

29.portfolio 20140205 1388465674 30. portfolio 20140205 1977115694

31.portfolio 20140205 1243182523 32. portfolio 20140205 1013428096

33.portfolio 20140205 1267385417 34. portfolio 20140205 1560342515

35.portfolio 20140205 2018597789 36. portfolio 20140205 1060977183

37.portfolio 20140205 1830511170 

Prezentacja do pobrania w załączniku.