Monika Dudek - Venika

Justyna Jakubczyk - Prezentacja

Alicja Komar (Podpora) - Mosquito