Uczennice i żeńska część kadry naszej szkoły wzięły udział w akcji #DzienSzpilek, która jest formą pomocy dla dzieci z Kliniki Onkologicznej Przylądek Nadziei. Za każde zdjęcie w szpilkach opublikowane na Facebooku lub Instagramie, spełniające wymogi regulaminu, Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową otrzyma pieniądze na rzecz pacjentów ze szpitala. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nierefundowanych leków, nowoczesnego sprzętu medycznego, sfinansowanie terapii, rehabilitacji oraz wsparcie psychologiczne dla małych pacjentów i ich rodzin.

Zdjęcia wykonali uczniowie kształcący się w zawodzie technik fotografii i multimediów pod kierunkiem nauczycieli p. Joanny Goździk i p. Dariusza Kubryna.

 

 

 

 

Sesja plenerowa "Park Bulwary" wykonana przez uczniów klasy 2 FoF z kierunku Technik fotografii i multimediów pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wojtkiewicz. 

 

Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie Koła Wolontariatu, którego celem jest propagowanie działań charytatywnych i idei wolontariatu poprzez zaprezentowanie w formie wizualnej różnych organizacji proludzkich, prozwierzęcych oraz ekologicznych. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły – Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w formie wystawy na korytarzu szkolnym. Prace konkursowe można przynosić do p. Joanny Mulawy lub p. Joanny Kobyłeckiej do 16 października 2020 r. (piątek).

Zasady konkursu:

  1. Praca ma mieć formę plakatu, format A3.
  2. Dozwolone techniki wykonania: kolaż, rysunek (ołówek, kredki, pastele), praca malarska, praca graficzna wykonana na komputerze (wtedy wymagany jest jej wydruk).
  3. Na plakacie musi się znaleźć dobrze widoczna nazwa organizacji/fundacji/akcji oraz informacje na jej temat – w jakim zakresie działa, kiedy powstała, czy działa lokalnie lub na większym terenie, w jaki sposób można ją wspierać, jak można zostać jej wolontariuszem (jeśli jest taka możliwość).
  4. Wybrane do prac konkursowych organizacje powinny działać na terenie Polski lub być polskimi oddziałami fundacji zagranicznych.
  5. Przy ocenie pracy brane pod uwagę będą: ciekawy pomysł, zgodność z tematem i wytycznymi oraz walory artystyczne i estetyka wykonania.
  6. Prace konkursowe oceni i wyłoni zwycięzców jury w składzie: p. Joanna Mulawa, p. Joanna Kobyłecka, p. Anna Kunka-Kawełczyk, p. Małgorzata Piłat.

Prace uczniów kl. 2GN, 2G, 3G uczących się w zawodzie - Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, wzory geometryczne na kubki, wykonane w programie do grafiki wektorowej.

                                                                           Nauczyciel: Monika Sarwińska

 

"Eksperyment z wodą" wykonany przez uczniów klas 2 FoF i 2 FoN z kierunku Technik fotografii i multimediów pod opieką Pani Joanny Goździk.

W dniu 18.09.2020 r. odbyły się „Lekcje z ZUS”, w których udział wzięli uczniowie kl. IV G, jest to projekt edukacyjny, prowadzony przez ZUS, a skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Poruszane były między innymi, takie tematy jak: czym są ubezpieczenia, co wynika z opłacanych składek. Lekcje poprowadziła Pani Marta Markun, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz.
Młodzież otrzymała książki i gadżety.

„Lekcje z ZUS” to projekt pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne.

                                             Spotkanie zorganizowała: Monika Sarwińska 

 

Uczniowie kl. 1FoF podczas zajęć w pracowni fryzjerskiej wykonywali zabiegi pielęgnacyjne: regenerację włosów oraz kondycjonowanie. Młodzież z kl. 2FoF również wykonywała zabiegi regenerujące, ale w większości były to zabiegi rozjaśniania i farbowania włosów w tym ombre. Przedstawiamy kilka zdjęć  z pracami uczniów. Nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych Justyna Piątek.

 

W związku z 81. rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka, które przypadają 17 września, uczniowie klasy 1G i 3FoF uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w Kościele NMP Królowej Polski na ul. Słowackiego sprawowanej w intencji Polaków. ZSP nr 6 reprezentowali również uczniowie pełniący służbę przy sztandarze.

Po mszy delegacja szkoły złożyła kwiaty pod Obeliskiem „Rodakom Zamordowanym, Zmarłym i Zaginionym w Rosji Carskiej i Sowieckiej w latach 1768-1958”.

Opiekunami uczniów podczas uroczystości byli nauczyciele: pani Małgorzata Jończyk, pani Anna Porczyk i pan Adam Tataradziński, który czuwał nad pocztem sztandarowym.

Uczniowie kl.2 FoF oraz kl.3 FoF przedstawiają swoje prace wreszcie w trybie stacjonarnym - są to warkocze z dodatkiem włosów syntetycznych oraz pielęgnacja włosów. Nauczyciel przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych Justyna Piątek.

Społeczność ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, podobnie, jak w latach ubiegłych, wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wspólne czytanie „Balladyny” odbyło się 4.09.2020 na terenie szkoły, a nie jak w poprzednich latach, poza jej murami.

Uczniowie klas 2 LP, 2 LSP, 2 FN, 2 GN oraz 3 G czytali wspólnie wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego.

W tym roku odbyła się dziewiąta edycja Narodowego Czytania, nad którym patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa, a także poznawanie przez kolejne pokolenia Polaków piękna naszej literatury.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim liście zachęcającym do uczestnictwa w akcji napisał: Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy.

Mamy nadzieję, że w przyszłoroczną, jubileuszową edycję Narodowego Czytania społeczność Wyspiańskiego będzie mogła włączyć się, wzorem lat ubiegłych, w aktywny sposób, wychodząc poza teren szkoły.

Podkategorie