19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Magdalena Fałek powitała zebranych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów oraz wyjątkowych gości, którzy swoją  obecnością uświetnili tę uroczystość: panią Elżbietę Łojszczyk - Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz panią Wacławę Bąk - Przewodniczącą Rady Powiatu. Pani dyrektor przypomniała najważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego, zrealizowane inwestycje oraz zwróciła uwagę na udział uczniów w realizowanych w szkole projektach unijnych, zwłaszcza w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”.

Następnie odbyło się wręczenie nagród dla „złotej szóstki” - czyli sześciorga uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz tych, którzy osiągniętymi wynikami i działaniami na rzecz szkoły wyróżnili się w sposób szczególny. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za pracę oraz złożyła wszystkim życzenia udanych i bezpiecznych wakacji. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego również podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za przekazaną wiedzę, pomoc i życzliwość.

Zanim uczniowie spotkali się z wychowawcami i otrzymali świadectwa, wszyscy zebrani na uroczystości obejrzeli prezentację, która przypominała najważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego oraz wysłuchali piosenek w wykonaniu uczennicy Aleksandry Żegnałek. Uroczystość przygotowały panie Barbara Miszczuk, Agnieszka Suska, o oprawę muzyczną i dźwiękową zatroszczył się pan Adam Tataradziński  natomiast oprawę multimedialną przygotował pan Sebastian Fajfer.