Plan uroczystości:
godz. 10.00 - otwarcie uroczystości;
godz. 10.10 – 13.00 - głośne czytanie ośmiu polskich nowel przez zaproszonych gości, nauczycieli, absolwentów i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. S. Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim;
Na przyniesionych egzemplarzach czytanych nowel można będzie uzyskać pamiątkową pieczęć. 
Podczas uroczystości zostaną wyświetlone prezentacje oraz filmy na temat życia autorów nowel i ich  przesłań jako wprowadzenie do czytanych lektur.