Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz., informuje że zostało zawarte porozumienie w sprawie udostępnienia gabinetu stomatologicznego, przez Powiat Tomaszowski z Kliniką Stomatologii i Chirurgii Stomatologicznej DentiMed lek.stom. Paweł Cichoń ul. Boh.14-tej Brygady 17 w Tomaszowie Mazowieckim.
Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.