Poczet sztandarowy oraz przedstawiciele uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych dla uczczenia 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.