Drukuj
Kategoria: ŻYCIE SZKOŁY

Tomaszów Maz. 27.01.2020

Szanowni Państwo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim organizuje XVII edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego adresowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych pt. Zaprojektuj swój świat.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Tomaszowskiego i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Podstawowym celem konkursu jest motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań związanych z zainteresowaniami plastycznymi, rozwijanie wrażliwości twórczej, wymiana doświadczeń w zakresie nowatorskiej pracy z uczniami o artystycznych zdolnościach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Prace uczniów wykonane w dwóch etapach konkursu będą ocenione pod względem nowatorskiego podejścia, pomysłowości i atrakcyjności plastycznej.

Autorom najciekawszych prac Jury konkursowe przyzna atrakcyjne nagrody.

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, który przesyłamy Państwu w załączeniu. 

Z poważaniem

            Dyrektor szkoły

           Magdalena Fałek