Uczniowie biorący aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz zaangażowani w działalność wolontariatową wzięli udział w wycieczce na Arenę Lodową w Tomaszowie Maz.