2 marca 2020r. odbyły się w naszej szkole wybory na radnego do Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydatami byli: Martyna Mochola II FoF, Kinga Porczyk III FoF i Karol Rospędowski III LP. Głosowanie odbywało się w godz. 9-12. Zagłosowało 344 uczniów ze wszystkich klas na 433 uprawnionych do głosowania. Największą liczbę głosów, a tym samym mandat radnego uzyskał Karol Rospędowski zdobywając 204 głosy. Drugie miejsce zajęła Martyna Mochola z 72 głosami, a trzecie miejsce Kinga Porczyk uzyskując 66 głosów. Komisja uznała 2 głosy za nieważne. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Barbara Miszczuk - opiekun Samorządu Szkolnego oraz uczniowie: Kinga Jeżak, Julia Liszewska, Anna Świnoga, Aleksandra Żegnałek.