Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają czasowo ograniczone od 12.03.20 do 25.03.20. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i pozostanie uczniów w domach.

Przydatny link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Wicedyrektor szkoły: Kamila Mosiężnik