W nawiązaniu do przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433), zgodnie z którym w okresie zagrożenia epidemicznego wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  • określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym, informuję że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji styczniowej, będą wysyłane do zdających (obecnych uczniów) za pomocą dziennika elektronicznego, do absolwentów na adres e-mail podany w deklaracji w dniu 20.03.2012r. od godz. 13.00.

Druki świadectw i dyplomów wydane zostaną w późniejszym terminie.

Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją.

Magdalena Fałek

Dyrektor szkoły