Drukuj

Zgodnie z komunikatem MEN przedłużono kształcenie na odległość i dokonano zmian w harmonogramie egzaminu maturalnego: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia