Drukuj

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 24. kwietnia 2020 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja), do 24 maja br., przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.