Dni 08.06. – 10.06.20 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ze względu na odbywający się w szkole egzamin maturalny. Dodatkowo dzień 12.06.20 (piątek po Bożym Ciele) jest również dniem bez zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że nauczyciele nie będą w tych dniach realizowali nauczania zdalnego, nie będą również prowadzone konsultacje.