Tutaj możesz się zarejestrować jako kandydat do szkoły:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

W celu ułatwienia uzyskania informacji o oferowanych przez szkołę kierunkach kształcenia uruchamiamy dyżury telefoniczne. Każdy zainteresowany może uzyskać wszystkie niezbędne informacje od dyżurujących nauczycieli oraz umówić się na rozmowę telefoniczną z nauczycielem specjalistą od danego kierunku.

Tel. 44 723 77 19 w godzinach 13.00 – 15.00 w dniach od 15.06.20 do 03.07.20

Dodatkowych informacji zainteresowanym rodzicom oraz uczniom telefonicznie (e-mailowo) udzielą:

- plastyk: p. Anna Maria Jurewicz, p. Anna Kunka-Kawełczyk

- technik usług fryzjerskich: p. Justyna Piątek, p. Kinga Remisz-Szewczyk

- technik fotografii i multimediów: p. Joanna Goździk, p. Dariusz Kubryn

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej: p. Małgorzata Piłat

Z wyżej wymienionymi nauczycielami można umówić się na rozmowę telefoniczną podając nr telefonu (e-mail), na który nauczyciel oddzwoni (odpisze).

UWAGA

Informujemy rodziców/opiekunów prawnych i absolwentów szkół podstawowych, chcących złożyć wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 (Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego i Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego) w Tomaszowie Mazowieckim osobiście w siedzibie szkoły, że:

  • przyjmowanie wniosków odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku
    w godzinach 12.30 – 15.00,
  • wchodzimy do budynku szkoły wejściem głównym (prosimy dzwonić),
  • należy sprawdzić przed przyjściem do szkoły czy wniosek zawiera dane kontaktowe  
    i czy jest podpisany przez kandydata i dwóch rodziców/opiekunów prawnych,
  • należy zabrać ze sobą MASECZKI I RĘKAWICZKI,
  • prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu w trakcie oczekiwania na wejście do szkoły.

ZAPRASZAMY!