EGZAMIN WSTĘPNY DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 1. Egzamin odbędzie się w dniach 2 i 3 lipca 2020r. o godzinie 9.00.
 2. O terminie egzaminu poinformujemy wszystkich zalogowanych drogą mailową.
 3. Egzamin będzie przeprowadzany z rysunku, malarstwa i kompozycji.

  RYSUNEK : Studium martwej natury na formacie A3. Czas trwania egzaminu 60 min.
  Komisja oceni:
  - poprawność wyboru kadru-kompozycji,
  - umiejętność wnikliwej obserwacji natury,
  - proporcje przedmiotów,
  - zróżnicowanie kreski, waloru i światłocienia.
  Punktacja: od 0 do 10 pkt.
  MALARSTWO: Martwa natura na formacie A3, wykonana farbami wodnymi np. plakatówkami, akrylami, akwarelami albo pastelami. Czas trwania egzaminu 60 min
  Komisja oceni:
  - poprawność wyboru kadru-kompozycji,
  - zastosowanie właściwych proporcji przedmiotów,
  - zinterpretowanie koloru i światła obserwowanej martwej natury,
  Punktacja: od 0 do 10 pkt.
  KOMPOZYCJA: Praca na zadany temat. Potrzebne będą: nożyczki, klej, taśma klejąca. Czas trwania egzaminu 30 min.
  Punktacja od 0 do 10 pkt.

Między poszczególnymi egzaminami zaplanowane są 10-minutowe przerwy.

W czasie egzaminu praktycznego będziecie wykonywać zadania na ostemplowanym kartonie, który dostaniecie w szkole.

Przynosicie ze sobą:

- Ołówki miękkie (najlepiej od B do 8B), gumkę, temperówkę.

- Farby wodne (akryle, plakatówki ,akwarele) lub pastele.

- Pędzle różnej grubości.

- Paletę do mieszania kolorów, możecie też skorzystać do tego celu z kartki papieru.

- Nożyczki, klej i taśmę klejącą.

UWAGA:

W bieżącym roku szkolnym egzamin wstępny nie obejmuje części ustnej.

O wyniku egzaminu każdy będzie poinformowany indywidualnie.

Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną prosimy o wchodzenie na teren szkoły we własnej maseczce i rękawiczkach jednorazowych.