Na podstawie § 15 ust. 5 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Maz., zwanym dalej ZSP nr 6 z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 • przyjmowanie Interesantów przez pracowników ZSP nr 6 następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika ZSP nr 6 potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,
 • przyjście Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem ZSP nr 6, może skutkować odmową wejścia Interesanta na teren szkoły,
 • na terenie ZSP nr 6 wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
 • wejście na teren ZSP nr 6 możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
 • przez cały czas trwania wizyty w ZSP nr 6 Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 • dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba w pokoju.
 • w trakcie obsługi Interesanta pracownik ZSP nr 6 zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
 • na terenie ZSP nr 6 obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób,
  w tym pracowników szkoły - wymagane jest zachowanie 1,5 m odległości między Interesantem a pracownikiem, chyba że dzieli ich osłona wykonana z tworzywa sztucznego,
 • w trakcie przebywania na terenie ZSP nr 6 Interesant ma obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się po terenie szkoły,
 • Interesant, który ma umówioną wcześniej wizytę odbierany będzie przez pracownika ZSP nr 6 przy wejściu do budynku, a po zakończeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany,
 • umówiona wizyta w ZSP nr 6 nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów, uczniów i pracowników ZSP nr 6 w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren szkoły.

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły dla interesantów: 8.00 – 15.00

 

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów:

1) korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6

ul. Strefowa 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

2) kontakt elektroniczny lub telefoniczny:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (44) 723-77-19

 

 

                                                             Magdalena Fałek – dyrektor szkoły