W związku z 81. rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka, które przypadają 17 września, uczniowie klasy 1G i 3FoF uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w Kościele NMP Królowej Polski na ul. Słowackiego sprawowanej w intencji Polaków. ZSP nr 6 reprezentowali również uczniowie pełniący służbę przy sztandarze.

Po mszy delegacja szkoły złożyła kwiaty pod Obeliskiem „Rodakom Zamordowanym, Zmarłym i Zaginionym w Rosji Carskiej i Sowieckiej w latach 1768-1958”.

Opiekunami uczniów podczas uroczystości byli nauczyciele: pani Małgorzata Jończyk, pani Anna Porczyk i pan Adam Tataradziński, który czuwał nad pocztem sztandarowym.