Przedstawiamy pracę Zosi Wardyńskiej, uczennicy klasy 2 GN, uczącej się
w zawodzie - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, grafika wykonana
w technice Digital art, idealna do pokoju leśnego.                                                                                                                        Nauczyciel: Monika Sarwińska