14 października to dzień w kalendarzu świąt państwowych szczególny - nazywany Dniem Narodowej Edukacji jest świętem wszystkich  pracowników szkoły: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów. Obchodzony jest na pamiątkę ważnego dla naszego kraju wydarzenia - powołania do życia w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej. I właśnie z tej okazji 13 października br. w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły - pani Magdalena Fałek, witając wszystkich zgromadzonych. W wygłoszonym okolicznościowym przemówieniu pani Dyrektor podziękowała nauczycielom i złożyła słowa uznania za odpowiedzialną pracę na niwie kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród, które z rąk Dyrektora otrzymali wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Serdeczne życzenia popłynęły także ze strony Członka Zarządu Powiatu pani Elżbiety Łojszczyk, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

W części artystycznej uroczystości przedstawione zostały prezentacje dotyczące życia szkoły oraz zaprezentowane zostały piosenki i wierszyki, za pośrednictwem których uczniowie przekazali swoją wdzięczność i złożyli najserdeczniejsze  życzenia.

Uroczystość prowadzili Martyna Mochola i Karol Rospędowski, natomiast swoim śpiewem ubarwili Izabela Rudzka, Julia Olczyk – Wojtaszek oraz Jakub Stańczyk. Maja Szeląg i Jakub Stańczyk zaprezentowali wierszyki w formie dedykacji. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Adam Tataradziński - oprawa muzyczna, Dariusz Kubryn - oprawa fotograficzna.

Całość uroczystości przygotowały nauczycielki: Justyna Jura, Justyna Piątek, Anna Porczyk.