UWAGA - Ruszyła rekrutacja !!!

do projektu


„Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej”


o numerze 2020-1-PL01-KA102-079245, w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Zainteresowanych uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Maz. (klasy II i III) prosimy o pobranie
 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

ze strony szkoły (zakładki: PO WER, do pobrania – dla uczniów) lub w sekretariacie szkoły.

Uwaga! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy oddać do dnia 18.01.2021r.

Informacji nt. projektu udziela Koordynator projektu: Kinga Remisz – Szewczyk

Uwaga!!!

Informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji są zamieszczone w zakładce PO WER na stronie szkoły.

Planowany termin praktyk zagranicznych: kwiecień 2021