"Odbicie w fotografii" z wykorzystaniem świątecznych przedmiotów oraz zimowych teł wyświetlanych na ekranie monitorów wykonali uczniowie klas 1 FoF, 2 FoF i 2 FoN, podczas lekcji zdalnych z technik fotografii pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych Pani Joanny Goździk, Pani Małgorzaty Wojtkiewicz oraz Pana Dariusza Kubryna.