Specjalizacja: Projektowanie GRAFICZNE   |  Dyplom | PLAKAT  |  Klaudia Stańdo  | 2020

Promotor: Krystyna Urbanowicz-Dudek