Bardzo miło nam poinformować, że 13 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do projektu stypendialnego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”, którego celem jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego uczniów w zakresie nauczanego zawodu. We wszystkich edycjach projektu ze stypendium zawodowego skorzystało łącznie 193 uczniów ZSP nr 6. Pieniądze ze stypendium przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych w kształceniu zawodowym oraz na szkolenia w wybranych przez ucznia dziedzinach.