Obchodzimy dziś 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej lekcji historii oraz do wysłuchania wierszy w wykonaniu uczniów ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.
 
"Polska”
 
I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
 
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.
 
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
 
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
 
"Nauczmy się na pamięć tego kraju"
 
Jeżeli tutaj domu próg,
Jeżeli serce stąd pochodzi,
Na miedzach śpi czerwony głóg,
A chleb powszedni tu się rodzi.
Jeżeli źródła biją stąd
By dawać początek modrej Wiśle,
I jeśli tu - najbliższy ląd,
O którym zawsze będziesz myśleć...
Nauczymy się na pamięć tego kraju,
Litera po literze, dzień po dniu
Co oczy po horyzont ogarniają
Co zdarzyć się nam może tylko tu,
W złocistym lipcu czy zielonym maju
Od wschodu słońca aż po nocy cień
Nauczmy się na pamięć tego kraju,
Jednego na całym świecie
Jak własny dzień...
 
"Serdeczny telegram"
 
Promieniem wiosennej tęczy
Gdy czarne chmury wiatr przegnał
Nadaję telegram serdeczny
Ogromnie serdeczny telegram.
P - jak piasek Mazowsza
O - jak ojczysty dom
L - jak listki na wiosnę, gdy pierwszy śpiewa ptak
S - jak Szczecin piastowski
K - jak karpacki grzbiet
A - jak aromat wiosny, gdy Wisły słychać szept.