„Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogę do kariery zawodowej” to projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w  ramach projektu PO WER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego na zasadach projektu Erasmus+ Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

40 uczniów naszej szkoły z kierunków kształcenia: technika usług fryzjerskich, technika fotografii i multimediów, technika grafiki i poligrafii cyfrowej oraz plastyk pod opieką czterech nauczycieli, po raz drugi, w związku z realizowanymi przez szkołę projektami zagranicznymi, gości w hotelu Poseidon Palace w miejscowości Leptokarya w Grecji, odbywając dwutygodniowe Praktyki zawodowe.
 Wyjazd poprzedziły przygotowania m. in. z języka angielskiego, greckiego, a także warsztaty poświęcone zapoznaniu się z kulturą Grecji, wypracowaniu postaw otwartości, tolerancji, pracy nad przełamaniem barier kulturowych.
Jest to projekt organizowany przez nasz szkołę we współpracy z greckim partnerem KIKA MOBILITY TRAINNING CENTER LTD. Celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów w  kierunkach, w których się kształcą, co będzie służyć aktywizacji młodzieży na szczeblu międzynarodowym i rozwojowi językowemu. Uczestnicy w ramach zajęć poza praktykami mają możliwość poznania kultury, tradycji greckich dzięki bogatemu programowi kulturowemu, co z pewnością wpłynie na ich rozwój osobisty.