Płaskorzeźby detalu architektonicznego wykonane przez uczniów klas drugich, na lekcjach przedmiotu Rzeźba. Nauczycielka prowadząca – B. Marzena Mirewicz-Czumaczenko.