W bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce pobierały: Anna Wąchała, Karina Sarnecka, Oliwia Balicka i Ewelina Koch. W roku szkolnym 2020/21 najwyższe średnie ocen uzyskali: Anna Wąchała, Paulina Zalewska, Oliwia Balicka i Karol Kaczorowski. Uczniowie Ci są kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/22. Gratulujemy !!!