Świadectwa maturalne oraz zaświadczenia z egzaminu maturalnego należy odbierać z sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 10.00 - 11.00.