• Uczniowie klas I-wszych i II-gich do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony szatni szkolnej.
  • Uczniowie klas III-cich wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem od dziedzińca szkoły (budynek piętrowy).
  • Uczniowie klas IV-tych do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem od strony ulicy Strefowej (przy sali gimnastycznej).