Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbyło się w dwóch turach. W pierwszej turze uczestniczyli przedstawiciele klas drugich, trzecich i czwartych, na drugą turę zostali zaproszeni uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami. Dzisiejsza inauguracja roku szkolnego połączona była z pożegnaniem pani dyrektor Magdaleny Fałek w związku z przejściem na emeryturę oraz powitaniem i zaprezentowaniem uczniom nowej dyrekcji. W imieniu Starosty Tomaszowskiego pana Mariusza Węgrzynowskiego panią dyrektor pożegnała Naczelnik Wydziału Oświaty – pani Beata Stańczyk. Pani naczelnik wygłosiła laudację przypominając całą ścieżkę kariery zawodowej oraz największe sukcesy pani dyrektor. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego podziękowali pani dyrektor za wieloletnią pracę i trud włożony w zapewnianie doskonałych warunków do nauki oraz otaczanie wszystkich uczniów troskliwą opieką.

Po oficjalnym pożegnaniu pani dyrektor Magdaleny Fałek przyszedł czas na przedstawienie wszystkim nowej dyrekcji szkoły. Funkcję dyrektora szkoły objęła pani Kamila Mosiężnik, zastępcą dyrektora została pani Kinga Remisz – Szewczyk, a kierownikiem szkolenia praktycznego pani Justyna Jura.  Pani dyrektor odczytała życzenia Starosty Tomaszowa Maz. na nowy rok szkolny dla nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi. Uroczystość uświetniły występy wokalne Zuzanny Gemzały i Jakuba Stańczyka. Na koniec wszyscy zebrani obejrzeli prezentację ukazującą najważniejsze wydarzenia i sukcesy naszej szkoły z ostatnich dwudziestu lat przygotowaną przez uczennicę Maję Szeląg pod kierunkiem pani Agnieszki Suskiej.

Po uroczystości uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas. Scenariusz dzisiejszej imprezy przygotowany został przez opiekunów Samorządu Szkolnego – p. Agnieszkę Suską oraz p. Barbarę Miszczuk, a poprowadzili ją - Martyna Mochola i Wiktor Tyrański. Za oprawę muzyczną i dźwiękową odpowiadali p. Adam Tatradziński i p. Wojciech Wojciechowski, natomiast za oprawę multimedialną – p. Jakub Maciejek. Zdjęcia – p. Joanna Goździk i p. Dariusz Kubryn.