Poczet sztandarowy oraz delegacje uczniów z klas 3LP, 3FoN i 3FoF wraz z wychowawcami wzięli udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.