Młodzież Wyspiańskiego po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka. W piątek 3.09.2021 uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda tak napisał na temat utworu wybranego na jubileuszową, dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania:

”To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.”

Uczniowie nie tylko wysłuchali wybranych fragmentów dramatu G. Zapolskiej, ale poznali również biografię autorki oraz zostali wprowadzeni w treść i problematykę utworu. Uroczystość przygotowały panie Agnieszka Suska, Anna Porczyk i Monika Kut. Oprawę dźwiękową zapewnili panowie Adam Tataradziński oraz Wojciech Wojciechowski.