Z udziałem najwyższych władz państwowych – prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz członków rządu na czele z premierem - rozpoczęła się w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie msza beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.

Z tej okazji przypominamy prace uczniów naszej szkoły przedstawiające postać kard. Stefana Wyszyńskiego.