Zapraszamy na wystawę prac rzeźbiarskich. Finisaż wystawy odbędzie się 22 października b.r. godz.18.00.

"Opowieść o tym jak bez dosłowności przedstawić można kobietę, wyrzeźbić ją w kamieniu, drewnie, pokazać na tkaninie poprzez kompozycję skomplikowanych abstrakcyjnych układów linearnych, cechuje prace Marzeny Mirewicz-Czumaczenko. Dominująca jest linia ciała, kobiecego ciała. W sztuce artystki ważne są rytmy syntetycznych linii, łuków, kręgów, które podświadomie kierują odbiorcę do wizerunku kobiety. Jej wizja nie ma charakteru erotycznego, nie ukazuje piękna czy brzydoty, po prostu jest zapisem wszystkich kobiet, i autografem Marzeny-kobiety.

Moja przeszłość jako grafik projektowy, prowadzenie firmy graficznej i jednoczesne poszukiwania w obrębie rzeźby miały wpływ na postrzeganie i budowanie formy przestrzennej. Tworząc, syntetyzuję, najważniejsze są profile i sylweta bryły. Również treści, które staram się przekazać często ulegają uproszczeniu i przybierają formę plakatowego przekazu.

Sylwetowość i graficzność moich rzeźb jest bliska znaku, który najbardziej widoczny jest w cyklu „Rzeźby rodzinne”. Odczytać można układy kompozycyjne zbliżonych do abstrakcji figuratywnych przedstawień. Dla rzeźb z cyklu „Kalendarze” inspiracją są motywy roślinne oraz zapis uciekającego czasu."

dr. hab. Janusz Czumaczenko profesor ASP