Pracownicy Wyspiańskiego w obiektywie uczniów szkoły - stylizacja: uczniowie z klasy 2FoF z zawodu technik usług fryzjerskich, zdjęcia: uczniowie z klasy 2FoF z zawodu technik fotografii i multimediów.