13 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - szczególnego święta wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Kamila Mosiężnik  witając wszystkich zgromadzonych. W wygłoszonym okolicznościowym przemówieniu pani Dyrektor przypomniała, jak wiele działań podejmowanych jest w szkole przy wspólnym udziale nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Bez każdego z tych ogniw szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować, dlatego też podziękowała za owocną współpracę.

Dzisiejsze święto to również okazja do wręczenia nagród Dyrektora, które na Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej otrzymają wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Serdeczne życzenia popłynęły także ze strony Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu pani Wacławy Bąk, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz od uczniów biorących udział w części artystycznej. Występujący wyrazili swoją wdzięczność poprzez śpiewane piosenki a także krótką inscenizację ukazującą zajęcia z wychowawcą.

Uroczystość prowadzili uczniowie kl. 3FoN: Maja Szeląg oraz Wiktor Tyrański. Piosenki zaśpiewali: Oliwia Książczak (3FN), Izabela Rudzka (2FoF), oraz Jakub Stańczyk (2FoF). W scence „Chwile z życia szkoły” wystąpili: Zuzanna Pawliszyn (3FoF), Zuzanna Gemzała (3GN), Julia Olczyk-Wojtaszek (2FoF), Katarzyna Janicka (3GN), Paulina Ogłuszka (3FN), Kamil Adamiec (1F) oraz Oskar Duła (3GN). Oprawą fotograficzną zajął się Kacper Groń uczeń klasy 3FoF.

Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: Justyna Jura, Justyna Piątek, Anna Porczyk, Adam Tataradziński - oprawa muzyczna, Wojciech Wojciechowski – nagłośnienie.