IX edycja konkursu

Z Wyspiańskim „na Ty…”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie związanym z  życiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego - patrona naszej szkoły. Tegoroczna edycja konkursu jest poświęcona wszechstronności czwartego wieszcza.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat: Stanisław Wyspiański – twórcą wszechstronnym.

Prezentację multimedialną w programie Power Point (20 – 30 slajdów, z automatycznym przełączaniem slajdów lub w formacie mp4, łączny czas nie może przekroczyć 5 minut) należy nagrać na płytę DVD (dwa egzemplarze) i przekazać do p. Agnieszki Suskiej lub p. Justyny Jury do dnia 24 listopada 2021 r. Płyty należy podpisać  pseudonimem. W osobnej kopercie, również opatrzonej pseudonimem i zaklejonej, należy podać dane autora, tj. imię i nazwisko oraz klasę.

Ocenie podlegają zawartość merytoryczna oraz forma artystyczna prezentacji. Wynik konkursu zostanie ogłoszony w Dniu Patrona Szkoły – 26 listopada 2021 r.