Prace uczniów kl. III FoF - Technik fotografii i multimediów,
wykonane w programie do grafiki wektorowej.

Nauczyciel: Monika Sarwińska