Uczniowie kl. 3LP, 3LSP, 3G wzięli udział w warsztatach z zakresu tematyki HSC (Human Smart City). Celem szkolenia było zapoznanie młodzieży z problematyką rozwoju współczesnych miast, nabycie umiejętności myślenia projektowego i umiejętności definiowania potrzeb społeczności miejskiej oraz określania sposobów ich zaspokajania w duchu rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego. Zajęcia prowadzili dr E. Boryczka, dr M. Michalak, dr J. Zasina z Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie koordynował p. P. Godala.