Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 ogłasza konkurs historyczny na "Najpiękniejszy zabytek Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu”.

Regulamin w załączeniu - serdecznie zapraszamy do udziału.