Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 zdobyło srebrną tarczę w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. W klasyfikacji ogólnopolskiej Techników zajęliśmy 145 miejsce na 500 wyróżnionych szkół, a w rankingu wojewódzkim zostaliśmy sklasyfikowani na 10 pozycji. Kapituła rankingu, na posiedzeniu w dniu 27.10.2021, przeanalizowała wyniki 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. 

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych szkół technicznych. Gratulujemy całej społeczności Wyspiańskiego tego wyróżnienia!

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-technikow

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-lodzki