29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Finał XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego Zaprojektuj swój świat, nad którym patronat sprawuje Starosta Tomaszowski. Uczestnicy wykonywali prace  inspirowane twórczością Jacka Malczewskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap – wewnątrzszkolny w poszczególnych szkołach (wykonanie jednego z dwóch projektów). Uczniowie mogli wybrać kategorię: projekt stylizacji postaci lub projekt malarski, a następnie przesłać go do organizatora konkursu.

II etap – finałowy w ZSP6 w Tomaszowie Maz. (ocena przesłanych prac i wręczenie nagród laureatom konkursu).

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu uczestnicy, ich opiekunowie oraz młodzież naszej szkoły obejrzeli przygotowany program artystyczny dotyczący symbolizmu i twórczości Jacka Malczewskiego. Uroczystość rozpoczęła Zuzanna Gemzała utworem  pt. Chodź, pomaluj mój świat.  Następnie pani dyrektor Kamila Mosiężnik powitała wszystkich zabranych na uroczystości i przypomniała krótko historię konkursu, którego była pomysłodawczynią i organizatorką przez 18 lat. Poinformowała również, że tegoroczną edycję przygotowała Pani Bożena Adamiec.

Prowadzący galę uczniowie zaprezentowali historię i główne założenia symbolizmu oraz sylwetkę twórczą czołowego przedstawiciela tego kierunku w Polsce – Jacka Malczewskiego. Pokazane zostały również fragmenty filmów dotyczących ważnych dzieł: Malarczyk, Melancholia, Błędne koło, Hamlet polski oraz Polonia. Następnie uczennice naszej szkoły zaprezentowały taniec z flagami przygotowany pod kierunkiem Pani Magdaleny Czarneckiej oraz Pana Pawła Godali. Na zakończenie utwór Ale jestem wykonała Karolina Zalewska.

Oprócz wymienionych nauczycieli w przygotowaniu uroczystości udział wzięli: scenariusz i przygotowanie gali finałowej - Pani Agnieszka Suska, oprawa graficzna - Pani Marzena Mirewicz-Czumaczenko, oprawa dźwiękowa oraz muzyczna - Pan Wojciech Wojciechowski oraz Pan Adam Tataradziński, oprawa fotograficzna - Kacper Groń. Uroczystość poprowadzili Aleksandra Kwaśniak oraz Marcel Munik

Wyniki konkursu

Jury konkursowe w składzie:

1) mgr Anna Anna Maria Jurewicz - przewodnicząca jury,

2) mgr Jarosław Szewczyk - członek jury,

3) mgr inż. Kinga Remisz- Szewczyk - członek jury

4) mgr Bożena Adamiec – członek jury

oceniało prace wykonane w I-szym etapie i wyłoniło następujących laureatów konkursu:

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

- w kategorii projekt malarski:

Maja Lewandowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach

Aleksandra Stachecka - Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów

- w kategorii projekt stylizacji postaci:

Emilia Labzik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz.

Nikola Piętka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.

- w kategorii projekt stylizacji postaci:

III miejsce:

Nina Wenecka - Szkoła Podstawowa nr 11 w Tomaszowie Maz

II miejsce:

Oliwia Ziółkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Maz.

I miejsce:

Zuzanna Linowska - Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Maz

- w kategorii projekt malarski:

III miejsce:

Krzysztof Adamiec - Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.

II miejsce:

Marta Pietrzak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Maz.

I miejsce:

Oliwia Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Maz.