To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.
W naszej szkole ten dzień odbył się z udziałem kl. I G, gdzie uczniowie mogli poznać proces trójwymiarowego drukowania.

Nauczyciel: Monika Sarwińska