Prace uczniów kl. I G uczących się w zawodzie - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
zapraszamy na FB: Grafik Tomaszów Mazowiecki,

Nauczyciel: Monika Sarwińska