13 czerwca 2022 r. Zuzanna Fałek uczennica klasy III GN zajęła II miejsce w finale IV Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pn.: „Praca nie szkodzi”.

Organizatorami Konkursu byli:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 

i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Konkurs miał na celu:

- kształtowanie postaw i zachowań w środowisku pracy,

- popularyzowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- rozbudzenie zainteresowania wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- inspirowanie twórczych postaw uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracyjnej.

Zadaniem konkursowym była infografika przedstawiająca pozytywne aspekty podejmowania pracy.

Gratulujemy.

Opiekun: Krystyna Nakiela