Gratulujemy Kasi Orłowskiej z klasy 3LSP zajęcia III miejsca w ogólnopolskim konkursie na interpretację graficzną wiersza Marii Konopnickiej. Prace konkursowe powstały pod kierunkiem p. Krystyny Urbanowicz-Dudek.