Uczniowie klas czwartych Technikum nr 5 odwiedzili łódzki Salon Maturzystów by poznać ofertę edukacyjną uczelni wyższych i szkół policealnych. W wolnym czasie młodzież zwiedziła Orientarium.