ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim włączył się do XVII edycji Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

https://lodz.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-kultura-bezpieczenstwa-/142403,xvii-edycja-programu-edukacyjnego-kultura-bezpieczenstwa-.html